Van 1940 tot 1998

Op 31 maart 1940 werd het nieuwe orgel gewijd en feestelijk in gebruik genomen.Het was een geschenk van de parochianen aan pastoor L.P. Hanraets ter gelegenheid van diens 40-jarig priesterfeest. Vóór de plechtige Hoogmis van 10 uur speelde organist Chr. Pijpers de Marche Solenelle van Alphonse Mailly. ’s Avonds om 19.00 uur vond de inzegening van het orgel plaats, waarna organist Pijpers weer een Marche Solennelle vertolkte, nu van Mailly’s leraar Jacques Lemmens.

Kapelaan J.M.J. Adams bood het orgel aan en traditiegetrouw volgde een plechtig Lof. Aan het slot daarvan speelde organist Pijpers nog het Derde Choral van César Franck, een Noël van Théodore Dubois, een Pastorale van Jan Nieland en tot slot een Cortège van de Belgische pater P.J.M. Plum o.s.m., een overwegend Frans romantisch getint programma dus.
Het Gregoriusblad maakte melding van de plechtigheid.

Tijdens het offensief van de geallieerden werd het instrument ernstig vernield, toen de Duitsers op 15 november 1944 de toren van de kerk lieten springen. Behalve de onderlijst waren de orgelkas, inclusief de zwelkast en het lagerwerk van zwelwerk en pedaal onherstelbaar vernield. De balgen waren deels beschadigd en een aanzienlijk deel van het pijpwerk had eveneens onherstelbare beschadigingen opgelopen. De restanten van het instrument werden gedemonteerd en opgeborgen. Pas enkele jaren na de oorlog kon worden gedacht aan herstel. In 1950 werd het orgel wederom in gebruik genomen.

Omdat het orgel een grote onderhoudsbeurt nodig had vonden in 1985 besprekingen plaats met Hub Wolfs, organist van de St. Servaas te Maastricht en adviseur bij de Katholieke Klokken- en Orgelraad. Hoewel hij in eerste instantie vervanging door een mechanisch orgel adviseerde, werd op financieel-technische gronden besloten het bestaande instrument voorlopig bespeelbaar te houden.

Echter, toren en orgel zouden nog een tweede maal ernstige schade oplopen en wel tijdens de aardbeving van 13 april 1992. Voor het herstel van de torenruimte moest het orgel, dat daar deels in was opgesteld, gedemonteerd worden. Gelukkig bleef de parochiekerk van Roggel niet van een orgel verstoken, want parochiaan W. Janssen, stuwende kracht achter de bouw van het nieuwe orgel, stelde het in 1990 voltooide, door hemzelf gebouwde huisorgel ter beschikking; een positief geïnspireerd op de factuur van Ludovicus de Backer. Tot de komst van het nieuwe orgel heeft dit instrument dienst gedaan in de kerk.

De dispositie is als volgt:

Huisorgel van Wim Janssen

Huisorgel van Wim Janssen

 

Bourdon 8′
Prestant 8′ disc
Prestant  4′
Fluit 4′ bas/discant
Quint 3′ bas/discant
Octaaf 2′ bas/discant
Terts 1 3/5′ disc.
Sifflet 1′ bas
Tremblant

Klavieromvang: C – f3

Reacties uitgeschakeld voor Van 1940 tot 1998

Opgeslagen onder Geschiedenis

Reacties zijn gesloten.