Geluk of ongeluk?

Op 13 april 1992 trilde de aarde in Midden Limburg. Een aardbeving bracht met rommelend geweld veel schade toe aan diverse gebouwen. Een van de zwaarst getroffen bouwwerken was de parochiekerk van Roggel.

Naast muren en gewelven was ook het orgel zwaar getroffen. Hoewel het instrument al langer niet meer naar behoren functioneerde, moest het nu bij de renovatie van de toren geheel gedemonteerd worden.

St. Petruskerk na de aardbeving 1992

St. Petruskerk na de aardbeving 1992

Besluitvorming rond het orgel kwam hierdoor in een stroomversnelling. Herplaatsing van het oude electro-pneumatisch orgel zou aanzienlijke kosten met zich meebrengen o.m. wegens vernieuwing van de bedrading en van de electrische en pneumatische apparatuur. Daarbij zouden een aantal bezwaren t.a.v. electro-pneumatische orgels blijven bestaan:

* ca elke 25 jaar vervanging van de membranen
* storingsgevoelig
* geringe artistieke waarde
* ontstemmingen tijdens het stookseizoen wegens opstelling deels in en deels voor de torenruimte.

Reacties uitgeschakeld voor Geluk of ongeluk?

Opgeslagen onder Over het orgel

Reacties zijn gesloten.